Eretitels

Wat?

Een schepen of gemeenteraadslid kan een eretitel krijgen als beloning voor een langdurige en eervolle loopbaan bij het gemeentebestuur.  Een eretitel kan ook na iemands dood verleend worden.

Voor wie?

  • Betrokken schepen of gemeenteraadslid
  • Rechtsopvolgers van de schepen of het gemeenteraadslid, na zijn of haar overlijden
  • Fractie van de gemeenteraad waar de schepen of het gemeenteraadslid deel van uitmaakte, met instemming van de betrokkene en zijn rechtsopvolgers na zijn of haar overlijden

Voorwaarden?

Voor de titel van ereschepen

  • Minstens 12 jaar schepen geweest zijn
  • De jaren als lid van de deputatie, burgemeester of voorzitter van het OCMW kunnen worden meegeteld voor de anciënniteit

Voor de titel van eregemeenteraadslid

  • 12 jaar gezeteld hebben in onze gemeenteraad

Hoe?

Schriftelijk bij de voorzitter van de gemeenteraad:

Voeg bij de aanvraag een uittreksel uit het strafregister (model 1) van de mandataris toe.

Hoe verder?

De voorzitter van de gemeenteraad onderzoekt de aanvraag en agendeert deze op de gemeenteraad.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten