Equivalent leefloon

Voor het eerst of dringende hulpvraag? Kom langs tijdens openingsuren

Bestaande cliënt? Bel 014 27 24 00 voor afspraak met je maatschappelijk werker

Wat?

Een minimum inkomen dat bij wet is geregeld. Het bedrag verschilt al naargelang je samenwoont of alleenstaande bent of een gezin ten laste hebt.

Voor wie?

Alle inwoners die door hun nationaliteit geen recht hebben op leefloon, maar toch niet over voldoende eigen inkomen beschikken.

Voorwaarden?

  • Ingeschreven in het vreemdelingenregister of wachtregister en niet verblijvend in een Lokaal Opvanginitiatief voor vluchtelingen
  • Verblijf in onze gemeente(uitzondering: bij opname in bepaalde instellingen)
  • Leeftijd: meerderjarig, minderjarig en gehuwd of zwanger
  • Onvoldoende bestaansmiddelen hebben (= beneden de officiële grenzen)
  • Bereid zijn om te werken
  • Alle rechten op andere uitkeringen uitputten

Prijs?

De aanvrager moet het equivalent leefloon nooit terugbetalen, behalve bij fraude of het verkrijgen van inkomsten voor dezelfde periode.

Uitzonderlijk kan de bijstandsuitkering (deels) teruggevorderd worden van onderhoudsplichtigen, bijvoorbeeld bij studenten.

Hoe?

Bij de sociale dienst

Hoe verder?

  1. Na ontvangst van de aanvraag doet een maatschappelijk werker een sociaal onderzoek om het recht na te gaan.
  2. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt een beslissing binnen de 30 dagen na de aanvraag.
  3. De uitkering volgt dan zo snel mogelijk.
  4. Bij een negatieve beslissing kan je in beroep gaan.

contact

Sociale dienst

Kom je voor het eerst of heb je een dringende hulpvraag? Kom dan langs tijdens de openingsuren. Ben je een bestaande cliënt? Bel dan voor een afspraak met je maatschappelijk werker.

Openingsuren Sociale dienst
Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur