Naar inhoud
Gemeente Mol

Energie- en klimaatactieplan

20% minder CO2-uitstoot realiseren door minder energie te verbruiken en sterker in te zetten op hernieuwbare energie: dat is het engagement dat het gemeentebestuur recent is aangegaan. Binnen het nieuwe streekproject Kempen2020 roepen alle burgemeesters uit de regio op om samen werk te maken van dit engagement.

20% minder CO2-uitstoot realiseren… hoe doen we dat? Om een idee te krijgen hoe we op een slimme manier energie kunnen besparen en meer gebruik kunnen maken van hernieuwbare energie, heeft de gemeente een ‘energie-en klimaatactieplan’ opgesteld. Dit plan werd recent goedgekeurd door de gemeenteraad. Het actieplan kwam tot stand met hulp van IOK en in samenwerking met de provincie Antwerpen, de distributienetbeheerders en VITO. VITO voerde een nulmeting uit die de CO2-uitstoot van de verschillende sectoren in 2011 op het grondgebied van de gemeente in kaart brengt. De cijfers uit de nulmeting vormen de basis van het plan.

De huishoudens, tertiaire sector, industrie en landbouw alsook al het transport in de gemeente zorgen ervoor dat we jaarlijks zeer veel energie verbruiken. Bovendien kost dat energieverbruik ons handenvol geld. Het is dan ook in het belang van iedereen om samen met de gemeente aan de slag te gaan.

Gratis bouwadvies organiseren in het gemeentehuis, een wijkrenovatie uitvoeren, de inplanting van windmolens onderzoeken, fietsstraten inrichten, carpoolparkings aanleggen, energiescans promoten, zonnepanelen of groendaken op de daken van bedrijven stimuleren, lokale producten promoten…  zijn enkele voorbeeldartikels uit het plan. De gemeente zal samen met partnerorganisaties de komende jaren werk maken van de uitvoering van deze en andere acties.

Meer info? www.kempen2020.be