Naar inhoud
Gemeente Mol

Elektriciteit, markt- en foorkasten

Wat?

De gemeente verhuurt stroomkasten voor gebruik tijdens markten, kermissen en evenementen.

Voor wie?

Marktkramers, foorreizigers en verenigingen.

Voorwaarden?

Maximum vermogen is 18 000 Watt (20kVA).

Hoe aanvragen?

  • Vul je aanvraag in via de Evenementenkluis en verstuur (minstens 3 weken vóór het geplande evenement) (opgelet! In juli en augustus slechts om de 14 dagen schepencollege dus minstens 4 weken vóór het geplande evenement de aanvraag bezorgen)

Afhandeling?

Fase

Wie?

Doet wat?

 1.

Aanvrager

Stuurt aanvraag in via de Evenementenkluis

 2.

Dienst openbare werken

Agendeert aanvraag op het schepencollege

 3.

College van burgemeester en schepenen

Beslist al dan niet om de aanvraag goed te keuren

 4.

Dienst openbare werken

Geeft aanvrager bericht over de beslissing van het college van burgemeester en schepenen

 5.

Aanvrager

Betaalt de kosten bij de ontvangerij

 6.

Personeel gemeentelijke werkplaatsen

Plaatsen de markt / foorkast op het afgesproken tijdstip en halen ze ook weer op