Naar inhoud
Gemeente Mol

Welke maatregelen gelden er in de sporthallen?

Ja, alle sporthallen zijn open. We lijsten hieronder de richtlijnen op. 


1. Afstand houden en circulatie in de sporthallen

1.1 Algemeen

 • We hanteren markeringen op de grond waar mogelijk om de afstanden te respecteren. Bepaalde zones zullen afgesloten worden met de nodige signalisatie.
 • De zaalwachters zijn altijd aanspreekbaar voor vragen
 • Bekijk de affichering die overal is opgehangen
 • Aan de sporters wordt gevraagd om zo veel mogelijk in hun sportkledij naar de sportinfrastructuur te komen.
 • We adviseren om binnen een club een ‘corona-verantwoordelijke’ aan te stellen die aandacht heeft voor de maatregelen maar ook tevens een aanspreekpunt is voor eigen leden.

1.2 Doorstroming

 • Binnen elke sporthal zal er gewerkt worden met een circulatieplan. De in-en uitgang zal aangegeven zijn door signalisatie. Indien mogelijk trachten we te werken met eenrichtingsverkeer. Dit zal ook aangegeven zijn. Onze zaalwachters helpen je in het begin mee wegwijs.
 • De deuren van de in –en uitgangen zetten we open.
 • We verzoeken de bezoekers om de accommodatie onmiddellijk te verlaten.

1.3 Onthaal

 • Sporters en niet-sporters verzamelen niet in de inkomhal van de sporthal. We vragen aan alle sporters om stipt op tijd te komen en zich zo te verplaatsen naar het terrein. Best dat een begeleider van een ploeg de sporters opvangt en direct doorverwijst naar het sportterrein. We vermijden wachtrijen.
 • Ouders/begeleiders halen sporters zoveel mogelijk buiten op, uitzonderlijk kan er 1 ouder of begeleider de sporter gaan halen om dan zo snel mogelijk de sporthal te verlaten via de circulatiewegen.
 • We vragen aan de sporters om na de training direct te vertrekken.
 • We hangen de nodige communicatie uit.
 • We vragen om zo veel mogelijk in sportuitrusting naar de sporthal te komen.

2. Mondmaskers

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht bij al je verplaatsingen in en rond de sporthallen.
 • Ook op de parking en langs de sporthallen draag je een mondmasker.
 • Enkel de sporters op de sportterreinen moeten geen mondmasker opzetten.


3. Sportgroep

 • Tijdens de trainingen en wedstrijden vorm je een sportgroep met je spelers. Voor en na de wedstrijd daarentegen moeten de social-distance regels toegepast worden. Deze behoren niet automatisch tot je sociale bubbel.


4. Densiteitsregels sporthallen (aantal sporters per indoor oppervlakte sportinfrastructuur)

4.1 Indoor

 • 30 m² per sporter moet minimaal gewaarborgd worden. Dit is de algemene richtlijn (gebaseerd op de sportzaal, niet op de randaccommodatie).
 • Voor bepaalde sporten waarbij er in normale omstandigheden nauwelijks of geen kans is op onderlinge interactie en lichamelijk contact is deze perimeter overdreven. Bij dergelijke activiteiten binnen een afgebakende zone voor één persoon, adviseren we om binnen de beschikbare sportoppervlakte minimaal 10m² per aanwezige sporter te waarborgen en het materiaal tussen opeenvolgende gebruikers te ontsmetten.
 • Laat op voorhand weten met welke teams je komt trainen. Zo hebben wij ook een correct beeld van de reservaties.
 • Enkel toeschouwers bij wedstrijden zijn toegelaten. Maximum 200 indoor met in de nodige social distance. We vragen hier gezond verstand te gebruiken. Per sporthal geven we een max. indicatie mee

4.1.1 Sporthal Den Uyt (toeschouwers = zie tribunes)

 • Per terrein +12j = max 20 -12j = max 30
 • Kleine turnzaal + 12j: max 15 sporters met contact en max 20 sporters contactloos
 • Kleine turnzaal -12j = max 30


4.1.2 Sporthal College (geen toeschouwers mogelijk)

 • Grote sporthal +12j = max 20 per terrein -12j = max 30
 • Kleine zaal + 12j = max 20 -12j = max 30


4.1.3 Sporthal Rozenberg (toeschouwers seniors = max 100 zitjes / per zaaldeel max 25 zitjes)

 • Sporthal 5 per terrein + 12j = max 20 -12j = max 30
 • Sporthal 4 +12j = max 20 -12j = max 30
 • Sporthal 3 +12j =max 20 -12j = max 30


4.1.4 Sporthal St Lutgardus (geen toeschouwers mogelijk)

 • Grote zaal +12j = max 20 -12j = max 30
 • Kleine zaal + 12j = max 15 contact en max 20 zonder contact
 • Kleine zaal – 12j = max 25


4.1.5 Sporthal Achterbos (in afspraak met sportdienst 1.5 m tussen elke zitje)

 • +12j = max 20 -12j = max 30


4.1.6 Sporthal Millegem (geen toeschouwers mogelijk)

 • +12j = max 20 -12j = max 30


4.1.7 Sporthal Rauw (geen toeschouwers mogelijk)

 • +12j = max 20 -12j = max 30

4.1.8 Sporthal Het Spoor ( max 25 zitjes mogelijk )

 • Grote zaal +12j max 30 - 12j = max 50
 • Kleine zaal +12 j max 15 -12j = max 25
 • Judozaal klein +12j max 10 -12j : max 15


4.2 Capaciteit bepalen outdoor

 • Outdoor is er geen limiet opgelegd voor het aantal sporters per m². Wel is er een maximum van 50 sporters per groep vastgesteld.


5. Kleedkamergebruik + douches vanaf maandag 7 september

 • We hanteren een max van 15 personen per kleedkamer. Indien een club met meer dan 15 sporters is zal de ploeg in verschillende tijdssloten gebruik kunnen maken van de kleedkamers en douches OF er moet een extra kleedkamer beschikbaar zijn op dat moment.
 • Na elke sportgroep zal de kleedkamer ontsmet worden voor de volgende sportgroep. Hiervoor zal er in elke kleedkamer poetsmateriaal liggen: ontsmettingsspray + papier (Lavabo, banken, wc, deurklinken, lockers, )
 • Omwille van tijdsdruk en veiligheid personeel mag de zaalwachter aan de club vragen om even te helpen met het ontsmetten van de kleedkamer. Er zullen handschoenen en materiaal beschikbaar zijn.
 • Er is een limiet gezet op de douchetijd van maximum 20 minuten.
 • De zaalwachter controleert altijd de kleedkamers vooraleer een nieuwe sportgroep gebruik maakt van de kleedkamer.


5.1 Jeugdploegen

 • Geen gebruik van kleedkamers en douches tijdens de trainingen. Enkel voor wedstrijden is dit toegestaan.


5.2 Volwassenen

 • Gebruik van kleedkamers en douches toegestaan tijdens trainingen en wedstrijden


5.3 Individuele sporter

 • Max 1 p overdag in het scheidsrechterlokaal mogelijk, ’ s avonds niet mogelijk.


5.4 Scholen

 • Zij kunnen gebruik maken van de kleedkamers en douches in hun eigen klasbubbel.


5.5 Sportlessen sportdienst

 • Geen gebruik van kleedkamers en douches


6. Tribunes

 • Tribunes worden enkel gebruikt tijdens de wedstrijden. Per module zijn nog 22 van de 44 plaatsen beschikbaar.
 • Elk beschikbaar zitje staat uit elkaar met de nodige social distance.
 • De niet-beschikbare zitjes worden gemarkeerd.
 • Mondmasker dragen is verplicht.
 • De eerste rij van de tribunes kan ook tijdens de trainingen gebruikt worden voor stockage van materiaal van de sporters.


7. EHBO

 • Tijdens de eerste zorg zal de hulverlener altijd een mondmasker dragen.
 • In elke sporthal zal er EHBO voorzien worden door de sportdienst.


8. Berging materiaal + sportmateriaal

 • Zorg dat je tijdig het sportterrein verlaat.
 • Na elk training zorg je als club ervoor dat het materiaal ontsmet wordt. De gemeente voorziet voldoende ontsmettingsmiddelen voor het groot materiaal. We vragen aan elke gebruiker om het materiaal ZELF te ontsmetten. Indien je de zaal tot 20.00 uur hebt, stop tijdig om het materiaal nog te kunnen ontsmetten binnen je reservatie.
 • Handgel wordt door de club zelf voorzien.
 • We vragen de club om dit zelf mee op te nemen in hun communicatie naar hun leden. Ontsmet zelf je materiaal voor en na het sporten.
 • Per terrein zal er een veiligheidspakket (papier en spray ontsmetten) voorzien worden. Gelieve deze allemaal terug te zetten in de voorzien bak per terrein of zaal.


9. Parking en fietsenstalling

 • De parking en de fietsenstalling zullen open zijn. Volg de signalisatie en/of bewaak altijd voldoende afstand tussen de verschillende plaatsen. Wegens de werken zal er een tijdelijke fietsenstalling zijn op de parking van het zwembad.

10. De zaalwachter

 • Niemand mag het lokaal van de zaalwachter betreden. Indien je vragen hebt kan je je richten aan de balie achter het glas.
 • De zaalwachter zal een kleedkamer of terrein toewijzen
 • Bij vragen kan je bij de zaalwachter terecht, hij/zij is het eerste aanspreekpunt.
 • De zaalwachter kan bij drukte hulp vragen aan de clubs om ee handje toe te steken bij het ontsmetten van kleedkamers
 • Heb respect voor de veiligheid van de zaalwachter en het personeel. Zij zorgen mee dat alles veilig verloopt en staan ook dagelijks bloot aan een zeker risico.

Praktische tips en weetjes

 • Verzamel buiten de sporthal, net voor het aanvangsuur.
 • Betreed de sporthal pas bij de start van de reservatie.
 • Reinig/ontsmet de kleedkamers en douches na gebruik en voor elke nieuwe groep.
 • Ontsmet gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het gebruik.
 • Verlaat het gebouw zo snel mogelijk via de circulatiewegen en zeker voor het einde van de reservatie.
 • Best geen toeschouwers tijdens trainingen, ouders kunnen hun kinderen buiten ophalen.
 • Noteer telkens de contactgegevens van alle aanwezigen en hou die gegevens 4 weken bij.
 • Maak een goed draaiboek voor al je leden.
 • Je draagt nog overal een mondmasker. Alleen op de sportvelden niet.
 • Sporters brengen eigen drinkbus mee, er worden geen drinkbussen gedeeld. Er kunnen ook geen drinkbussen gevuld worden in de sporthal.
 • De cafetaria zal open zijn maar hou er hier rekening mee dat dit valt onder de horeca-regels.

Reglement

Als je zelf een evenement organiseert, maak je een eigen draaiboek dat je steeds kan voorleggen. 

Meer info