Conformiteitsattest

Vraag conformiteitsattest online aan

Wat?

Als je je woning wil verhuren, moet ze voldoen aan de kwaliteitsvereisten van Vlaamse Codex Wonen, boek 3 Woningkwaliteitsbewaking.

Als eigenaar-verhuurder kan je een conformiteitsattest aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning geschikt of bewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook een maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Het conformiteitsattest is verplicht.

We werken in fases:

  • Woningen die verhuurd, te huur of ter beschikking gesteld worden met kadastraal bouwjaar tot en met 1930 moeten uiterlijk op 31- 12-2025 een conformiteitsattest hebben.
  • Woningen die verhuurd, te huur of ter beschikking gesteld worden met kadastraal bouwjaar tot en met 1970 moeten uiterlijk op 31-12- 2029 een conformiteitsattest hebben.
  • Woningen die verhuurd, te huur of ter beschikking gesteld worden met kadastraal bouwjaar tot en met 2010 moeten uiterlijk op 31-12- 2033 een conformiteitsattest hebben.
  • Woningen die verhuurd, te huur of ter beschikking gesteld worden met kadastraal bouwjaar vanaf 2011 moeten uiterlijk op 31-12- 2035 een conformiteitsattest hebben.

Het conformiteitsattest is in principe 10 jaar geldig maar kan ook beperkt worden in tijd afhankelijk van het aantal kleine gebreken.

Let op: een conformiteitsattest is géén plaatsbeschrijvingEen plaatsbeschrijving maak je best op bij elke verhuurperiode.

Voor wie?

Iedereen die zijn woning wil verhuren

Prijs?

  • Zelfstandige woning/appartement: 90 euro
  • Kamerwoning: 90 euro, verhoogd met 15 euro per kamer met een maximum van 1.775 euro

Hoe?

Vraag conformiteitsattest online aan

Hoe verder?

  1. Een woningcontroleur van IOK neemt contact met je op om een afspraak te maken voor een woningkwaliteitsonderzoek.

  2. De woningcontroleur komt langs voor het woningkwaliteitsonderzoek.

  3. De woningcontroleur maakt een technisch verslag op.

  4. Het conformiteitsattest wordt na een positief woningkwaliteitsonderzoek afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening. Als de woning ernstige gebreken vertoont, ontvang je geen attest en moet je deze binnen een bepaalde termijn oplossen.
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten