College van burgemeester en schepenen

Samenstelling

Wim Caeyers CD&V

Maak een afspraak via het nummer 014 27 24 00.

Functies

Burgemeester
  • Burgerlijke stand
  • Dienstverlening en communicatie
  • Patrimonium
  • Personeel
  • Veiligheid (politie, brandweer, noodplanning, nucleaire zaken)

Stefan Hendrix

Functies

algemeen directeur
  • algemene leiding en coördinatie van de gemeentelijke diensten
  • hoofd van het gemeentepersoneel
  • voorbereiding van de college- en gemeenteraadsdossiers