Circus- of niet-permanent evenement

Wat?

Een circus of een ander niet-permanent amusementsbedrijf dat voorstellingen wil geven, vragen vooraf toelating aan het gemeentebestuur.

Voorwaarden?

 • Je vraagt je toelating minstens drie maanden vooraf aan.
 • Je krijgt maximaal één toelating per jaar.

Prijs?

 • Een waarborg van 750 euro. De waarborg wordt na het vertrek teruggestort, eventueel verminderd met standgelden, kosten voor elektriciteit, kosten voor beschadigingen aan het openbaar domein, kosten voor het opruimen van afval of andere kosten.
 • Een retributie van 27,80 euro per dag. 

Hoe?

Je vraagt je toelating schriftelijk aan bij de dienst lokale economie en voegt volgende gegevens toe:

 • ondernemingsnummer en contactgegevens (naam, adres, gsm-nummer) van de exploitant en de aanvrager
 • een bewijs van het afsluiten van een geldige brandverzekering, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheidsverzekering,
 • een recent positief keuringsattest voor de elektriciteit
 • een voorstel van locatie inclusief schriftelijke toelating van de eigenaar met handtekening, een inplantingsplan en een technische beschrijving van de installaties (afmetingen van het circus of amusementsbedrijf, tent, … )
 • speellijst (datum en uren van de geplande voorstellingen)
 • datum van aankomst en vertrek
 • rekeningnummer (voor terugstorten van de waarborg)
 • een kopie van het contract met een erkende dierenarts indien er dieren optreden
 • een kopie van het meldingsformulier voor de dieren die niet voorkomen op lijst A indien van toepassing 

Bijlagen

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten