Naar inhoud
Gemeente Mol

Heraanleg Centrum West

Donderdag 5 maart was iedereen welkom op de infomarkt over de heraanleg van Centrum West. De aanwezigen maakten kennis met de ontwerpplannen voor de heraanleg en de plannen voor de rioleringswerken. Ze konden ook vragen stellen aan vertegenwoordigers van PIDPA Riolering, het studiebureau en het gemeentebestuur. De infomarkt vormde de eerste stap om de vereiste omgevingsvergunning aan te vragen om de werken uit te voeren.

We stelden een groot draagvlak vast bij de aanwezigen. Vooral het sterk verbeteren van de fietsvoorzieningen en het publieke groen konden op instemming rekenen.

Welke straten?

De heraanleg van Centrum West omvat volgende straten:

  • Collegestraat
  • Gasstraat
  • Asstraat
  • Vennestraat
  • Schansstraat
  • Gasthuisstraat
  • Sint-Pieterstraat (tussen Adolf Reydamslaan en Rondplein)

Wat nu?

Nu volgt de aanvraag voor een omgevingsvergunning met een bijhorend openbaar onderzoek.

Wanneer de vergunning is verleend, start de procedure voor het aanstellen van een aannemer. Als de vergunningsprocedure en het aanstellen van de aannemer vlot verlopen, verwachten we eind 2020 of in het voorjaar van 2021 te kunnen starten met de werken.