Budgetbeheer

Voor het eerst of dringende hulpvraag? Bel voor een afspraak

Bestaande cliënt? Bel 014 27 24 00 voor afspraak met je maatschappelijk werker

Wat?

Budgetbeheer wil zeggen dat er op jouw naam een bankrekening geopend wordt. Alle inkomsten en uitgaven worden beheerd door een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

We bekijken welke je inkomsten en uitgaven zijn, welke betalingen kunnen herschikt worden, waar we kunnen bemiddelen, of je al je rechten wel uitput,...

We bemiddelen met schuldeisers en deurwaarders, en stellen indien mogelijk een redelijk afbetaalplan op.  Alle betalingen gebeuren dus vanuit de sociale dienst.

Deze vorm van begeleiding is op vrijwillige basis. Motivatie en medewerking zijn noodzakelijk voor een goed verloop.

Voor wie?

Onze inwoners

Voorwaarden?

Je ondertekent een overeenkomst budgetbeheer. Hierin staan een aantal afspraken over de samenwerking tussen jou en de sociale dienst.

Prijs?

Je betaalt enkel de bankkosten.

Hoe?

Bij het welzijnsonthaal

Hoe verder?

  1. Je stelt je vraag tot budgetbeheer aan een maatschappelijk werker bij de sociale dienst.
  2. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist of het budgetbeheer kan opgestart worden.
  3. Je ondertekent een volmacht en er wordt een rekening geopend.
  4. Je regelt dat al je inkomsten op deze rekening worden gestort.
Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten