Officiële briefwisseling

Wat?

Het secretariaat ontvangt en verdeelt alle officiële briefwisseling die wordt verstuurd naar het gemeentebestuur. Alle belangrijke informatie, vragen, meldingen, … stuur je naar het officiële adres (Molenhoekstraat 2, 2400 Mol) op naam van het college van burgemeester en schepenen. Ook belangrijke e-mails vallen onder deze regeling.

Het secretariaat legt ook een register aan van uitgaande post. Zo kunnen we altijd nagaan welke brieven er officieel verstuurd werden.

Je kan altijd een ontvangstbewijs vragen als je een brief afgeeft.

Hoe?

  • Richt je brief aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.
  • Richt je e-mail aan secretariaat@gemeentemol.be.

Hoe verder?

Inkomende briefwisseling

  • Het secretariaat geeft de brief een ontvangstdatum en volgnummer en registreert de brief in het register van inkomende post.
  • De brief of e-mail wordt aan de betrokken dienst bezorgd.

Uitgaande briefwisseling

  • Uitgaande briefwisseling schrijven we in een register van uitgaande post, met een volgnummer.
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur