Brandveiligheid op evenementen

Wat?

Het doel van het reglement brandveiligheid in publieke toegankelijke ruimten en op evenementen is:

  • de (brand)veiligheid verhogen voor publiek toegankelijke gebouwen
  • eigenaars en organisatoren van evenementen bewust maken van de risico’s

Voor wie?

Het reglement is van toepassing op:

  • alle lokalen die publiek toegankelijk zijn met een veiligheidscapaciteit vanaf tien personen
  • evenementen met een veiligheidscapaciteit vanaf 100 personen

We denken hierbij aan cafés en restaurants, winkels, feestzalen, tenten voor fuiven,…

Voorwaarden?

In het reglement zijn voorwaarden opgenomen over:

  • het aantal en de breedte van (nood)uitgangen
  • blusmiddelen
  • verwarming en brandstof
  • onderhoud van de technische installaties
  • … 

Meer info vind je in het reglement.

Hoe?

Elke uitbater van een publiek toegankelijk event of locatie die onder het toepassingsgebied van dit reglement valt, moet zich aanmelden via een webportaal op de website van Brandweer zone Kempen.

De organisator of uitbater vult via het webportaal ook een risicoanalyse in.

Voor evenementen wordt de aanvraag ingediend tijdens het veiligheidsoverleg.

Hoe verder?

De brandweer komt ter plaatse en maakt een veiligheidsverslag op. De uitbater of organisator moet voldoen aan de opmerkingen in het verslag.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten Nationale Feestdag
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur