Boordsteen verlagen

Wat?

Je vraag toestemming aan het gemeentebestuur als de boordsteen verlaagd moet worden om jouw oprit beter te laten aansluiten aan de openbare weg.

Als de boordsteen langs een gewestweg ligt, vraag je toestemming aan het Vlaams Gewest. Voor onze gemeente zijn dit volgende wegen:

 • N71 - Zuiderring
 • N18 - Molderdijk
 • N18 - Turnhoutsebaan
 • N103 - Ginderbuiten - Rozenberg
 • N110 - Borgerhoutsendijk
 • N103 - Ezaart

Voor wie?

Onze inwoners

Voorwaarden?

 • Maximum 1 oprit per woning.
 • Je vervangt de betondallen door grijze klinkers of klinkers in dezelfde kleur als het voetpad, met afmetingen van 220x220x80 of 220x110x80. Je koopt de klinkers zelf aan, de betondallen mag je houden.
 • De betonstraatstenen mag je alleen aanbrengen op een verharde fundering van zandcement, met een minimumdikte van 10cm.
 • Het verlagen van de boordsteen moet gebeuren op een fundering van beton van 15 cm dikte.
 • Bij de uitvoering van de werken, mag je geen schade aan de openbare nutsvoorzieningen veroorzaken en de zichtbare toebehoren van de nutsvoorzieningen moeten bereikbaar blijven. De nutsvoorzieningen die eventueel in de oprit vallen, worden door gemeentepersoneel aangepast aan het wegniveau.
 • Je bent verplicht de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen voor alle weggebruikers. Bijvoorbeeld: bij een voetpad, het voetpad afsluiten en een nieuwe veilige doorgang inrichten voor de veiligheid van de voetgangers. Hiervoor kan je contact opnemen met de verkeersdienst.

Hoe?

Gewestweg: doe je aanvraag via klantendienst-awv@wegenenverkeer.be

Reglement?

 • We laten het aanvraagformulier ondertekenen door de burgemeester en de algemeen directeur.
 • We sturen je het ondertekende aanvraagformulier op.
 • Als je het ondertekende aanvraagformulier ontving, stel je een geregistreerde aannemer aan om de werken uit te voeren volgens de voorwaarden in het reglement.
 • Breng minstens 1 week voor de start van de werken de dienst openbare werken op de hoogte.
 • Neem de nodige veiligheidsmaatregelen.
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur