Bomen kappen op openbaar domein

Wat?

Alleen in uitzonderlijke gevallen zoals sterfte of windval rooien we een laanboom. De inplantingsplaats van opritten, terrassen, bouwwerken,… moet steeds zo gebeuren dat de laanbomen maximaal kunnen behouden blijven. Wanneer door nalatigheid of onvoorzichtigheid een laanboom beschadigd raakt, staat dit gelijk met het onwettelijk vellen of rooien ervan. Bij het uitvoeren van bouwwerken vragen we om de bomen niet te beschadigen.

De groendienst probeert jaarlijks enkele straten te verfraaien met nieuwe laanbomen. Ook op onbebouwde percelen worden bomen aangeplant zodat de aanplanting één geheel wordt.

Het is de bedoeling dat, naargelang de boomsoort, frequent de nodige snoeiwerken worden uitgevoerd.

Voor wie?

Onze inwoners

Voorwaarden?

Het rooien of vellen gebeurt heel uitzonderlijk en op uitdrukkelijke toestemming van het gemeentebestuur.

Hoe?

De vraag om een boom op het openbare domein of een laanboom te rooien, moet schriftelijk of per e-mail worden overgemaakt aan de groendienst. Een grondige motivatie en foto zijn zeer belangrijk.

Bijlagen

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten