Naar inhoud
Gemeente Mol

Binnenkoer De Zwaan, gebruik

Wat?

De jeugddienst krijgt geregeld vragen over het gebruik van de binnenkoer van De Zwaan voor activiteiten. Mits toestemming van het college van burgemeester en schepenen kan deze binnenkoer voortaan gebruikt worden voor allerlei activiteiten.

De aanvraag ervan impliceert wel enkel het gebruik van de binnenkoer. Sanitair, gebruik van water en elektriciteit zijn niet inbegrepen. Indien men gebruik wil maken van sanitair, water en elektriciteit kan men de polyvalente ruimte van de jeugddienst bijhuren. Hier geldt het reglement van de polyvalente ruimte.

Voorwaarden?

De reservering kan maximaal één jaar op voorhand.

Hoe aanvragen?

Aanvragen voor het gebruik van de binnenkoer kunnen voortaan

Kostprijs?

Het gebruik van de binnenkoer is gratis.

Afhandeling?

De jeugddienst kijkt na of de datum nog vrij is. Vervolgens plaatst de jeugddienst de aanvraag op het college van burgemeester en schepenen. Het college beslist of een activiteit al dan niet op deze binnenkoer kan plaatsvinden.