Bijzondere plannen van aanleg (BPA's)

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn verfijningen van het gewestplan.  Aan de hand van kaartmateriaal en stedenbouwkundige voorschriften geeft het BPA aan wat en hoe in een bepaalde zone van onze gemeente mag gebouwd en verbouwd worden.

Thema's

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten