Bezwaarschriftprocedure belastingen

Wat?

Als je niet akkoord bent met een aanslagbiljet dat je ontvangen hebt, kan je altijd bezwaar indienen.

Hoe?

Een bezwaar kan schriftelijk ingediend worden tot 3 maanden na de ontvangst van het aanslagbiljet. Je richt je schrijven aan:

Gemeentebestuur Mol
college van burgemeester en schepenen
Molenhoekstraat 2
2400 Mol

Je vermeldt je naam en adres, het fichenummer en het kohierartikel, het dienstjaar en het bedrag van het aanslagbiljet, de motivering van je bezwaar, de datum van schrijven en je handtekening.

Hoe verder?

Wij brengen je schriftelijk op de hoogte van de ontvangst van je bezwaar en de verdere afhandeling ervan.

Vanaf de ontvangst van je bezwaar heeft het gemeentebestuur 6 maanden de tijd om een beslissing te nemen.

Wil je je bezwaar ook mondeling komen toelichten in een hoorzitting, dan moet je dit expliciet vermelden in je bezwaarschrift.

Hou er rekening mee dat het indienen van een bezwaarschrift je niet vrijstelt van het betalen van de belasting. Als je bezwaar aanvaard wordt, storten we het bedrag van de belasting terug.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten