Naar inhoud
Gemeente Mol

Bevorderen van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Wat?

School en lokaal bedrijfsleven beter op elkaar afstemmen is een must om jongeren optimale kansen te bieden voor hun verdere loopbaan. Voor de zwakste schoolverlaters is een naadloze overgang tussen school en een geschikte baan cruciaal.

Anderzijds hebben bedrijven vaak specifieke vacatures waarvoor ze geen geschikt personeel vinden. Het stimuleren van partnerschappen tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt al jaren door de regering en sociale partner als een belangrijk punt naar voren geschoven.

Lokaal bestaat er een werkgroep Onderwijs & Ondernemers, een samenwerking tussen Voka Kempen, de ondernemers en het onderwijs.

Voka Kempen bouwt aan een databank waarin vraag en aanbod van bedrijven en scholen in kaart wordt gebracht. Via die weg kunnen ze elkaar vinden en zo samen de basis leggen van dynamische leeromgevingen voor onze toekomstige  technische en ondernemende talenten. Onderwijs dat in contact staat met de arbeidsmarkt , is van essentieel belang om voldoende technisch geschoold talent te vinden.

Voor wie?

Scholen.