Berm verharden

Download het aanvraagformulier

Wat?

Als jouw oprit niet aansluit aan de openbare weg, kan je een vergunning aanvragen om de berm ter hoogte van de oprit te verharden.

Voor wie?

Onze inwoners

Voorwaarden?

  • Maximum 1 oprit van 4,5 meter breed per woning.
  • De verharding mag de infiltratie van het regenwater niet verhinderen.
  • Wanneer je toestemming krijgt, zorg je voor een verharding die altijd opgebroken kan worden door de nutsmaatschappijen als zij ter plaatse werken moeten uitvoeren. Je ontvangt bij de vergunning een lijst van toegelaten materialen.
  • Ligt de berm langs een gewestweg? Vraag dan toestemming aan het Vlaams Gewest.

Hoe?

Gewestweg: doe je aanvraag via klantendienst-awv@wegenenverkeer.be

Hoe verder?

  • We bekijken je aanvraag en beslissen of de verharding wordt toegestaan.
  • We laten het aanvraagformulier ondertekenen door de burgemeester en algemeen directeur.
  • We sturen je het ondertekende aanvraagformulier
  • Als je het ondertekende aanvraagformulier ontving, stel je een aannemer aan om de werken uit te voeren volgens de voorwaarden in het reglement.
  • Breng minstens 1 week voor de start van de werken de dienst openbare werken op de hoogte.
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten