Aanrekening van kosten van aanmaningen en inningen alsmede verwijlinteresten voor niet fiscale vorderingen - 2024-2025

Datum bekendmaking dinsdag 19 december 2023 Datum besluit maandag 18 december 2023 Datum zitting maandag 18 december 2023