Gemeentelijk reglement ambulante activieiten op de openbare markten en op het openbaar domein