Beiaard St.-Pieterstoren

In de Molse St.- Pieterstoren, die na 1494 in Brabantse gotiek werd opgetrokken, werd reeds in 1928 een voorslag van 10 klokjes met een totaal gewicht van 570kg gehangen. Ze werden gegoten door M. Michiels Sr. uit Doornik en Jef Denyn maakte zelf het versteek van de speeltrommel. Deken Govaerts schreef in de analen dat in 1943 twee luidklokken en in 1944 ook de kleine klokjes door de bezetter werden meegenomen. Deze klokjes werden na WO II teruggeplaatst doch één had haar kroon verloren.

Onder impuls van Staf Nees en enkele beiaardvrienden, onder wie Frans Vos, werd er door het gemeentebestuur een zware beiaard van 49 klokken besteld. De 10 klokjes werden hierbij hersmolten en het gieten vond plaats bij M.Michiels Jr. in Doornik. Het totale gewicht bedroeg toen 12 679kg. en de zwaarste klok (do) woog 2932kg. Het nieuwe instrument werd op 12 augustus 1951 ingehuldigd. Over deze beiaard schreef wijlen Jef Rottiers in zijn boek ‘Beiaarden in België’: "Deze beiaard zal voor de toekomst getuigen hoe groots men wist te denken en te handelen in dit gedeelte van de Kempen".

Reeds na 15 jaar leed de ganse installatie aan ernstige corrosie en slijtage. Daarom gaf het gemeentebestuur in 1966 de opdracht tot volledige vernieuwing en uitbreiding. De klokkengieter Max Eijsbouts uit Asten (Nl) goot twee zware klokken en het bovenste octaaf werd vervangen. De bourdon weegt 3500 kg. De 14 kleine Michielsklokjes werden bewaard voor het museum. Bovendien veranderden de klokkenstoel en ophanging grondig. In 1991 werd een nieuw klavier geplaatst volgens de internationale normen en de overbrengingen werden technisch aangepast.

In 2009 is een uitgebreide restauratie doorgevoerd om de bespeelbaarheid aan te passen aan de vereisten van deze tijd. Voor het automatisch speelwerk worden de toetsen nu via een computergestuurd pneumatisch systeem in beweging gesteld waardoor de klepels zelf intern de klokken aanslaan en geen electro-magnetische hamers meer gebruikt worden.

Het instrument heeft nu volgende karakteristieken:

  • 49 klokken met een totaal gewicht van 16.504 kg met
    • als basisklok si b - M. Eijsbouts Asten 1967 – diam. 1,76 m - gew. 3.240 kg
    • als kleinste do5 - M. Eijsbouts Asten 1967 – diam. 0,175 m - gew. 8,5 kg
  • 35 klokken gegoten door Marcel Michiels jr. Doornik 1951 nl. de klokken 2,3,5 en verder tot 37
  • 14 klokken gegoten door Max Eijsbouts Asten 1967 nl. de klokken 1,4 en van 38 tot 49
  • de slagtoon si b is ook de klaviertoon en verder do, re, mi bemol, vervolgens chromatisch tot do5

Deze zware beiaard zal dankzij zijn rijke sonoriteit en klankzuiverheid vele luisteraars muzikale vreugde blijven bieden.

contact

Erfgoed

Wil je een afspraak tijdens een ander moment? Contacteer ons.

Openingsuren Erfgoed
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten