Behandelen en digitaliseren van omgevingsvergunningsaanvragen - aanslagjaren 2023-2025