Behandelen en digitaliseren van omgevingsvergunningsaanvragen - aanslagjaren 2024-2025