Naar inhoud
Gemeente Mol

Begeleiding van risicojongeren

Voor bedreigde risicojongeren die ongekwalificeerd dreigen uit te vallen, is met preventie nog weinig te bereiken. Bij hen gaat het eerder om crisisinterventie. Schoolmoeheid, frequent spijbelen, gewelddadig en risicogedrag zijn indicatoren van een complexe problematiek van kansarmoede, negatief zelfbeeld en een sociale drop-out, die dreigt vast te lopen in een criminele carrière. Een structurele aanpak is hier wenselijk maar ook individueel ingrijpen kan helpen, vooral als het vroeg genoeg gebeurt.

Voor wie?

Risicojongeren.