Aldi (Molderdijk)

Adres

Adres
Molderdijk 23 , 2400 Mol

Oppervlakte in m²: 891.

Maximum aantal klanten: 50.

Handhaving bezoekers: een veiligheidsagent en/of medewerker aan de ingang. Het aantal winkelkarren wordt beperkt tot het maximum aantal toegelaten klanten per keer. Als er zich meer dan het maximum aantal toegelaten klanten naar de winkel begeven, vormen we een wachtrij op de parking rekening houdend met de sociale afstand van 1,5 meter. Voor alleenstaande ouders met kleine kinderen (kind moet dan wel plaatsnemen in het zitje van de winkelkar), ouderen, mensen met een beperking en mensen die moeilijker te been zijn, wordt het nodige begrip getoond en kan het zijn dat tijdelijk het maximum aantal klanten overschreden wordt.

Controle aan de ingang: ja.

Hoe sociale afstand in de winkel: affiches, verplicht gebruik winkelkar, medewerker ingang, vanaf 20 april ook vloerstickers. Plexiglasbescherming en belijning aan onze kassa’s,

Hoe sociale afstand buiten de winkel: een veiligheidsagent en/of medewerker aan de ingang van de winkel. Als er meer dan het maximum aantal toegelaten klanten naar de winkel komen, vormen we een wachtrij op de parking waarbij gevraagd wordt de nodige 1,5 meter afstand te bewaren.

Extra personeel: er worden jobstudenten, interimwerkers en beveiligingsagenten ingeschakeld waar nodig en waarbij de taken verschillen: personeel ondersteunen, extra reinigen van veel gebruikte oppervlaktes, laten respecteren van maximum aantal toegelaten klanten, klantenbeleiding indien nodig,… Dit gedurende de openingstijden van de winkel.

Bijkomende maatregelen: de winkeltrolleys (winkelmandjes) worden uit de winkel verwijderd. Eigen winkeltassen of zakken worden geweigerd. Plexiglasbescherming aan onze kassa’s zodat onze kassamedewerkers geen direct contact hebben met de klanten. Affiches aan de ingang. Veelgebruikte oppervlaktes worden op regelmatige basis gereinigd (handvaten van de winkelkarren, klinken, toetsenborden, bancontact, lichtschakelaars, knijptangen, weegschalen,…). We stellen hiervoor ook extra reinigingsdoekjes ter beschikking. Ook bij de winkelkarretjes. Handschoenen, desinfecterende handgel, papieren zakdoekjes en chirurgische mondmaskers worden verdeeld en ter beschikking gesteld van onze medewerkers. Vers brood en baguettes worden in verpakking aangeboden. Voor bake-off is het gebruik van de knijptang verplicht. Deze knijptang wordt dan ook meermaals per dag ontsmet.