Babbelkousje aan huis

Wil je vrijwilligen?

Wat?

Babbelkousje staat voor ‘lezen en spelen aan huis’. Vrijwilligers en studenten begeleiden een anderstalige leerling door al spelend in de vertrouwde thuisomgeving het Nederlands te oefenen. Door gezelschapsspelletjes te spelen, te puzzelen, te knutselen, samen te lezen, …

Babbelkousjes, hun ouders en vrijwilligers kunnen doorheen het schooljaar samen deelnemen aan culturele activiteiten zoals een theateruitstap of bezoek aan de teken- of muziekacademie.

De vrijwilliger komt ongeveer 1 uur per week bij je thuis langs, in de periode oktober tot mei. Jullie spreken zelf af wanneer de begeleiding doorgaat.

Voor wie?

Voor kinderen die naar school gaan in onze gemeente en die extra oefenkansen Nederlands kunnen gebruiken. Volgende kinderen komen in aanmerking:

  • Kinderen uit de 3de kleuterklas
  • Kinderen uit het 1ste leerjaar
  • Anderstalige nieuwkomers uit de lagere school (max. 2 jaar op een Nederlandstalige school)

Prijs?

Gratis

Hoe?

  1. De zorgcoördinatoren van de scholen geven aan welke leerlingen extra oefenkansen Nederlands kunnen gebruiken.

  2. Daarna kijken we voor welke leerlingen we een student of vrijwilliger (in de buurt) vinden. We maken deze keuze op basis van prioriteit aangegeven door de school, mate van taalachterstand, (financiële en sociale) kwetsbaarheid van het gezin en thuistaal van de ouders.

  3. Jaarlijks worden meer kinderen aangemeld dan we begeleiders vinden. Deze leerlingen komen op een wachtlijst. Ze krijgen (nog) geen les aan huis, maar worden wel uitgenodigd voor de culturele activiteiten.
Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Website