Archief verenigingen

Wat?

De gemeentelijke archiefdienst bewaart in de eerste plaats de archieven van de gemeentelijke administratie. De informatie in deze archieven biedt slechts een beperkte kijk op wat er in een gemeente leeft en hoe het eraan toegaat. Daarom is de archiefdienst ook continu op zoek naar archieven van verenigingen, personen, families, bedrijven, … die een belangrijke band met onze gemeente hadden.

Door deze archieven over te dragen aan de gemeentelijke archiefdienst kan je er zelf voor zorgen dat deze archieven bewaard blijven voor het nageslacht en voor onderzoek ter beschikking worden gesteld, uiteraard mits naleving van de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De archiefdienst is vooral op zoek naar allerhande documenten zoals brieven, foto’s, boekhoudkundige stukken, … die een beeld geven van de activiteiten van de persoon of de vereniging in kwestie.

Natuurlijk kan het ook zijn dat je bepaalde historische documenten, foto’s, films, … bezit die je wel graag voor raadpleging ter beschikking wil stellen, maar graag ook terugkrijgt. Vaak zijn er immers belangrijke emotionele waarden verbonden aan een bepaalde foto, film, …. In dat geval volstaat het om een kopie te maken. Zo moet je geen afstand doen van de foto, film, … maar kunnen wij het materiaal toch ter beschikking stellen en bewaren voor het nageslacht.

Voor wie?

Iedereen die archiefmateriaal (van zichzelf, van zijn vereniging, van zijn onderneming…) wil bewaren voor toekomstige generaties.

Voorwaarden?

Elk archief waarvan de archiefvormer (een persoon, een familie, een bedrijf, een winkel, …) één of andere band heeft met onze gemeente, kan aan de archiefdienst in bewaring gegeven worden. Indien gewenst kunnen er per schenking specifieke afspraken gemaakt worden rond raadpleging door derden.

Hoe?

Als je meer wil weten over het schenken van archieven of archiefdocumenten neem je best contact op met de gemeentelijke archiefdienst. We bekijken dan samen hoe we de overdracht regelen en welke afspraken nog nodig zijn.

contact

Erfgoed

Wil je een afspraak tijdens een ander moment? Contacteer ons.

Openingsuren Erfgoed
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten