Ambulante handel

Wat?

Ambulante handel of leurhandel is de officiële term voor: huis-aan-huisverkoop, verkoop op de openbare weg, op openbare markten of andere plaatsen of lokalen. Denk daarbij aan marktkramen, kiosken, snackbars, kraampjes,…

Je hebt drie vormen van ambulante handel (leurhandel)

 • op rondtrekkende wijze
 • op openbaar domein
 • op privé-domein langs de openbare weg en op commerciële parkings

Voor al deze vormen heb je een leurkaart nodig. Deze vraag je aan bij een erkend ondernemingsloket. Bijkomend heb je ook een een toelating nodig van het gemeentebestuur.

Mocht er een vestigingseenheid op het privé adres in het KBO vermeld staan of grenst de locatie van het kraam niet aan de openbare weg, dan is er sprake van een geregistreerd verkooppunt en geen ambulante activiteit. Zodoende is er geen toelating van de gemeente nodig.

Voor wie?

Voor alle zelfstandige handelaars of ondernemers die een leurkaart hebben.

Voorwaarden?

 • Je hebt een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’ (leurkaart). Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
 • Je hebt een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor gas- en/of elektriciteitsinstallatie.

 • Als je voeding wil verkopen, heb je een registratie, erkenning of toelating van het FAVV nodig (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).

 • Als je gegiste en/of sterke drank schenkt, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid verplicht. Deze drankvergunning vraag je aan bij de gemeente waar je woont.
 • Als je gegiste en/of sterke dranken verkoopt, geen consumptie ter plaatse, is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken verplicht. Deze vergunning vraag je aan bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen

 • Tussen 22 uur ’s avonds en 7 uur ’s morgens is de uitoefening van ambulante activiteiten verboden, tenzij voorafgaande vergunning van de burgemeester.

Prijs?

Gratis

Hoe?

Vraag minimum een maand op voorhand aan bij de dienst lokale economie:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs)

gericht aan college van burgemeester en schepenen, dienst lokale economie, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol of via e-mail aan de dienst lokale economie.

De aanvraag vermeldt volgende gegevens:

 • dag en uren van de ambulante activiteit
 • breedte en diepte van de standplaats
 • inplantingsplan met duidelijke foto
 • de aard van de verkochte artikelen
 • een kopie van
  • een machtiging als werkgever
  • je identiteitskaart
  • de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking)
  • de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
  • het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
  • het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
  •  de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • schriftelijke toelating eigenaar privé domein (met handtekening) (indien op privé-domein)

Hoe verder?

 • We vragen adviezen op bij de diensten
 • Na advies agenderen we je aanvraag op het college van burgemeester en schepenen
 • De toelating wordt verleend in de vorm van een burgemeesterbesluit

Reglement?

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten