Naar inhoud
Gemeente Mol

8. Afval

Afval vermijden

Denk vooraf na over hoe je tijdens het evenement de productie van afval maximaal kan voorkomen:

maak gebruik van herbruikbare drinkbekers (zie hoofdstuk 8), gebruik zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal …

Enkele tips:

 • Flyers, folders, uitnodigingen, programmaboekjes, gadgets,…. Maken een flink deel van het afval van een evenement.  Er zijn efficiënte en originele manieren om dit afvalt e beperken.
 • Kies voor een digitale uitnodiging en promotie waar mogelijk. SMS, website, nieuwsbrief, daar komt geen papier aan te pas.  Via Facebook bereikt u snel veel mensen. En de mond- tot mond reclame werkt vaak het best, is goed voor het milieu en bovendien gratis.
 • Als u toch flyers, affiches of uitnodigingen laat drukken, verkies dan milieuvriendelijk drukwerk en een realistische oplage (zo vermijdt u overschot)  Of pak uit met een aantrekkelijke en duidelijke affiche op enkele strategische plaatsen.  Een sandwichman kan een leuk alternatief zijn.
 • Voorzie alternatieve manieren om te communiceren over andere evenementen, zoals een affichemuur, een folderstand of een flyer wire aan de inkom van het evenement.
 • Vraag uw sponsors of mede -organisatoren om zich ook aan de afvalarme richtlijnen te houden, bijvoorbeeld door geen onnodige gadgets, strooifolders of wegwerpverpakkingen ter beschikkingen te stellen.
 • Wie flyers of gadgets uitdeelt, is verplicht het afval daarvan in een straal van 100 m rond het verdeelpunt op te ruimen.

Afval verzamelen

Hoewel heel wat afval voorkomen kan worden, is een evenement zonder afval bijna ondenkbaar.  Het afval dat toch nog ontstaat wordt best zoveel mogelijk selectief ingezameld zodat het gerecycleerd kan worden.  Een goede en echte zuivere afvalscheiding kan lonend zijn omdat de prijzen voor verwerking van de meest gescheiden ingezamelde fracties goedkoper zijn dan voor het ophalen van restafval.

Enkele tips:

 • Signaleer duidelijk de plaatsen waar de bezoekers van jouw evenement hun afval kwijt kunnen tijdens het evenement.
 • Je kan containers lenen bij de gemeentelijke uitleendienst.
 • Zorg voor een gescheiden afvalinzameling.
 • Vermijd uitpuilende vuilbakken. Maak ze tijdig leeg tijdens het evenement.
  Breng ze naar aan afvalverzamelplaats. Voorzie bordjes in de afvalverzamelplaats zodat elke medewerker precies weet waar hij volle gesorteerde vuilzakken kan achter laten.
 • Ruim na het evenement de evenementensite én de omgeving ervan goed op (alles binnen een straal van minstens 100 meter). Doe je dat niet, dan kan het gemeentebestuur het afval laten opruimen op kosten van de organisator.

Afval sorteren

Sorteer het afval als volgt:

 • papier en karton;
 • PMD (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen, Drankkartons)
 • KGA (klein gevaarlijk afval zoals frituurolie, vetten, isolatiemateriaal …)
 • composteerbaar afval (etensresten, groenafval …)
 • glasafval
 • restafval

Afval wegbrengen

 • Breng het afval van het evenement naar het gemeentelijk containerpark.
 • Let bij de opbouw en afbraak van het evenement dat hout, metaal, KGA(batterijen, TL-lampen, verfresten…- apart ingezameld worden.
 • Deponeer het afval nooit aan of in openbare vuilnisbakken en glascontainers. Dat wordt bestraft als sluikstorten.
 • Maak eventueel afspraken met de milieudienst om het afval gescheiden op te halen.

Een afvalplan opmaken

Wanneer je minstens 1 000 bezoekers of deelnemers verwacht moet je een afvalplan opmaken dat je moet indienen bij het Evenementenloket, minstens 45 dagen vóór de start van je evenement.

Het ‘afvalplan’ omvat: een beschrijving van de afvalfracties die zullen vrijkomen bij de op- en afbouw van het evenement en tijdens het evenement zelf, een opsomming van de maatregelen en afspraken die je maakt over de preventie van afval (ook met derden die bijvoorbeeld een stand hebben op je evenement), maatregelen die je zal nemen voor het vermijden van zwerfvuil en een plan voor het opruimen na het evenement.

Organisatoren die beschikken over een afvalplan krijgen voorrang bij de ontlening van herbruikbare bekers, gemeentelijke inzamelpunten en afvaleilandjes met gratis afvalzakken. Een model van afvalplan vind je als bijlage 8 bij deze gids.

Hoe een publieksevenement duurzaam organiseren?

In de IVM-brochure ‘Duurzame Evenementen’ vind je heel wat tips. Afval voorkomen is beter dan opruimen!

Beperk de papierstroom

 • stap maximaal over op digitale communicatie via e-mail, sociale media, e-letters en communicatie via duurzame tekstborden, infopanelen, lichtkranten …
 • Indien je toch papier gebruikt: kies voor drukwerk op gerecycleerd papier met plantaardige inkten, bedruk het papier dubbelzijdig, beperk het drukwerk tot het strikt noodzakelijke.

Verminder de afvalberg

 • Schenk drank uit vaten en andere grootverpakkingen. Maak hierover afspraken met drankverkopers;
 • gebruik herbruikbare bekers en borden, roerstaafjes, bestek … of gebruik eetbare verpakkingen (ijshorentjes, vlees op een broodje …). Maak hierover afspraken met de uitbaters van eetstandjes;
 • kies voor grondstoffen uit groot- of retourverpakkingen, of uit verpakkingen die herbruikbaar of recycleerbaar zijn;
 • werk met een milieuteam dat de bezoekers sensibiliseert.

Voorkom zwerfvuil

 • neem als organisator zelf zoveel mogelijk het materiaal dat je aanbiedt aan de bezoekers van jouw evenement uit de verpakking;
 • presenteer fruit zonder schil;
 • verbied dat gratis nutteloze gadgets worden uitgedeeld tijdens het evenement en stimuleer andere manieren van promotie maken (spandoeken, affichepanelen, sandwichborden);
 • voorzie voldoende afvaleilandjes, vuilnisbakken of containers waarin het afval gescheiden kan worden ingezameld. Duid die goed zichtbaar aan en maak ze regelmatig leeg.
 • bied geen dranken of voedsel aan in wegwerpverpakking;
 • werk met een anti-zwerfvuilteam;
 • maak goede afspraken met de ophaaldiensten.

Beperk de luchtvervuiling

 • bied regionale en seizoensgebonden producten aan;
 • voorzie in een vlotte bereikbaarheid van het evenemententerrein en in een vlotte mobiliteit in de omgeving ervan (goede bewegwijzering);
 • gebruik elektrische stroom van het openbaar net eerder dan die op te wekken met een generator;
 • voorzie in voldoende bewaakte fietsenstalling en parkeerplaatsen voor de bezoekers;
 • stimuleer het gebruik van milieuvriendelijke vervoersvormen (te voet, fiets, openbaar vervoer, autodelen …) of sluit een samenwerkingsovereenkomst met de dienstverlening ‘Eventpool’ van Taxistop (zie www.eventpool.be). 42 

Beperk het energie- en waterverbruik

 • stel een energieplan op met onder meer een raming van het stroomverbruik en een bepaling van het vermogen dat daarvoor nodig is.
 • laat elektrische toestellen niet onnodig in werking;
 • regel de verlichting op het evenemententerrein centraal;
 • kies voor toiletten met spaarspoelknop, voor spoelbakken met spaarspoelknop of spoelonderbreker;
 • maak afspraken met de standhouders op het evenement over het waterverbruik;
 • hou waterslangen en kranen buiten het bereik van het publiek;