Naar inhoud
Gemeente Mol

Affiches, afficheborden

Wat?

Het gemeentebestuur stelt via de jeugddienst afficheborden ter beschikking. Elk metalen affichebord is met kaders ingedeeld in zes vakken van het formaat A1. Dit houdt in dat in elk vak ofwel 1 affiche A1, 2 affiches A2 of vier affiches A3 moet worden geplakt. Géén affiches A4, wegens onleesbaar voor fietsers en auto’s.  Je moet een vak reserveren.  Wie onterecht plakt, krijgt een retributie van 25 euro.

Om een overzicht van de locaties van de afficheborden te bekijken, ga je naar ons stratenplan.  Je zoekt links de categorie 'Locaties afficheborden' en je kan vervolgens de locaties op het plan aanklikken.

Klik hier om foto's te bekijken van de locatie.

Voor wie?

  • Doelgroep 1: Reglementair aangevraagde fuiven en alle andere activiteiten die in Mol plaatsvinden en georganiseerd worden door zowel jeugd-, sport-, cultuur-, als socioculturele verenigingen.
  • Doelgroep 2: Activiteiten die plaatsvinden in de buurgemeenten Balen, Dessel, Meerhout, Retie, Geel, Lommel en Arendonk

Hoe aanvragen?

Elke vereniging die een fuif organiseert of elke vereniging die een andere activiteit organiseert, kan online een vak reserveren voor maximum drie weken. De genummerde vakken worden op die manier toegewezen aan een activiteit voor een bepaalde periode. In deze periode krijgt deze vereniging het recht én de plicht om dit vak op alle borden met zijn affiches te beplakken. Een week loopt van zondag tot zondag.

  1. Surf naar www.jeugdwerkmol.be
  2. Organiseren
  3. Reclame maken
  4. Afficheborden
  5. Reservaties afficheborden

De reservering is pas definitief als je bevestiging hebt gekregen.