Naar inhoud
Gemeente Mol

Adviesraad personen met een beperking

Wat?

De Molse adviesraad voor personen met een beperking verenigt de instellingen en verenigingen van en voor personen met een beperking. Ook individueel geïnteresseerden en vertegenwoordigers van minderheidsgroepen kunnen deelnemen om hun ervaringen, noden en bezorgdheden te duiden.

De Molse adviesraad voor personen met een beperking stimuleert overleg onder de verschillende verenigingen en werkgroepen met een hart voor personen met een beperking. Samen streven we naar een inclusief en toegankelijk beleid over de beleidsdomeinen heen. We versterken de inbreng van personen met een beperking in de gemeente door de verenigingen en werkgroepen te ondersteunen en hun aanbod op de kaart te zetten.

Verder organiseren we jaarlijks activiteiten zoals de Onbeperkte maand en Kermis en Handicap.

Er zijn verschillende werkgroepen actief vanuit de adviesraad. De kracht van deze werkgroepen zit in de expertise en de motivatie van ervaringsdeskundigen en sympathisanten:

G force

Deze enthousiaste groep vrijwilligers organiseert festiviteiten voor personen met een beperking zoals de thematische G-fuiven, Valentijnactie en goodiebags.

Werkgroep autisme

Deze werkgroep bestaat uit ervaringsdeskundigen, professionals en ouders van kinderen met autisme. Ze proberen Mol autismevriendelijk te maken door te streven naar een inclusief beleid én een exclusief aanbod waar nodig. Daarnaast maken ze overleg mogelijk tussen de verschillende organisaties en diensten die betrekking hebben op het leven van personen met autisme.

Werkgroep toegankelijkheid en 'On Wheels'

Ervaringsdeskundigen met een fysieke, visuele of andere beperking nemen de toegankelijkheid van Mol onder de loep en geven adviezen aan het beleid. Hierbij gaat het specifiek over de toegankelijkheid van openbare gebouwen, evenementen, straatbeeld en parkeerplaatsen.

De werkgroep 'On Wheels' doet opmetingen in Molse horecazaken en winkels en registreert deze in een app zodat personen met een beperking weten welke zaken toegankelijk zijn. Ze geven aan uitbaters tips over hoe ze hun etablissement kunnen aanpassen.

Jeugd en Toegankelijkheid

Een groep ervaringsdeskundigen geeft les aan het vijfde en zesde leerjaar in de Molse scholen zodat de leerlingen ervaren hoe het is om met een beperking door het leven te gaan: blind, slechtziende, doof, slechthorend, een ledemaat missen of rolstoelgebruiker. Het moet kinderen bewust maken dat mensen met een beperking gelijkwaardig zijn en ook recht hebben op een omgeving die voor hen bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar is.

Voor wie?

De adviesraad voor personen met een beperking is er: 

 • voor iedereen die wil meedenken over een inclusief beleid voor personen met een beperking,
 • om je te informeren en kennis te delen,
 • om knelpunten en onduidelijkheden aan te geven en verbeteringen te suggereren,
 • om je je als vrijwilliger actief in te zetten,
 • zodat je kan deelnemen één van onze activiteiten.

Waar?

Lokaal dienstencentrum in Ten Hove, zaal 1 en 2, Jakob Smitslaan 28

Wanneer?

De adviesraad voor personen met een beperking start telkens om 19 uur en gaat door op: 

 • woensdag 21 september 2022
 • woensdag 16 november 2022
 • woensdag 18 januari 2023
 • woensdag 17 mei 2023
 • woensdag 20 september 2023
 • woensdag 15 november 2023

Meer info

> dienst seniorenplus, 014 33 16 00, personenmeteenbeperking@gemeentemol.be 

> voorzitter adviesraad personen met een handicap: Philip Van Hees, vanheesph@telenet.be