Naar inhoud
Gemeente Mol

Duurzaamheidsraad

Wat?

De duurzaamheidsraad van de Gemeente Mol is een autonome, participatieve adviesraad inzake milieu, natuur, klimaat en duurzame ontwikkeling. De raad legt de focus op het geven van advies, de bevolking informeren en sensibiliseren. Daarnaast onderzoekt de duurzaamheidsraad op welke wijze doelgerichte initiatieven duurzaamheid kunnen bevorderen. Ze gaat dan ook graag met eigen acties of initiatieven van burgers aan de slag om ze, samen met o.a. diverse lokale verenigingen, te realiseren op het terrein. Kortom, de duurzaamheidsraad heeft als doel om te adviseren, te begeleiden en te coördineren en zo duurzaamheid in de Gemeente Mol te bevorderen. Het Klimaatactieplan van de gemeente en het Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact vormen hierin de komende jaren de leidraad.

Voorzitter

Naam: Godfried Van Craenendonck

E-mail: godfried.van.craenendonck@telenet.be

Administratie

Naam: Team Duurzaamheid

Tel.: +32471 62 32 98 en +32471 62 32 96

E-mail: duurzaamheid@gemeentemol.be