Naar inhoud
Gemeente Mol

Adviesraad cultuur

Administratie

cultuurdienst, 014 33 08 93, cultuurdienst@gemeentemol.be

Voorzitter

Stefaan De Wit
Het Ven 46
2400 Mol
014 31 97 17
stefaan.de.wit@telenet.be

Samenstelling adviesraad

DEELRAAD WIE? FUNCTIE?
 / Stefaan de Wit (KWB Centrum) voorzitter Koepel
Amateurkunsten Elien De Roeck (Toneelkring Ootello Ezaart) voorzitter deelraad
Amateurkunsten Herman Valgaeren (Beiaardcomité) ondervoorzitter deelraad & koepel
Amateurkunsten Jules van Echelpoel (Mols Accordeonensemble) bestuurslid
Amateurkunsten Mieke Verachtert (Verbroedering Molse Muziekmaatschappijen) bestuurslid
Amateurkunsten Hilde Valgaeren schepen
Socio-cultureel Jo Lommelen (Kamer voor Heemkunde) voorzitter deelraad
Socio-cultureel Tine Caeyers (Hier is Ginderbuiten) ondervoorzitter deelraad
Socio-cultureel Etienne Luyten (Mol Metten) bestuurslid
Socio-cultureel Koenraad Haesbrouck (Davidsfonds Mol) bestuurslid
Socio-cultureel Hilde Valgaeren en Luc Van Craenendonck schepen
Toerisme Fons Wouters (Hotelschool St. Lutgardis) voorzitter deelraad
Toerisme Ingrid Dries (Molse Gidsenkring) ondervoorzitter deelraad
Toerisme Guido Vermeulen (Vrienden Molen Ezaart) bestuurslid
Toerisme Igor Geubbelmans (Provinciaal Domein Zilvermeer) bestuurslid
Toerisme Hans De Groof schepen