Adviescriteria uitbreidingsronde kinderopvang

Wat?

Het gemeentebestuur heeft een adviesrol bij een uitbreidingsronde kinderopvang. Als het agentschap Opgroeien een nieuwe oproep lanceert voor bijkomende plaatsen met inkomenstarief, geeft Huis van het Kind een verplicht gemotiveerd advies over de aanvragen.

Voor wie?

Kinderopvanginitiatieven in onze gemeente

Voorwaarden?

Het advies is gebaseerd op een aantal criteria zoals:

  • Toegankelijkheid en ligging van de opvanglocatie
  • Ruime of flexibele opvang
  • Inclusieve kinderopvang
  • Engagement om het lokaal beleid rond kinderopvang mee vorm te geven
  • Ervaring in de kinderopvang

Alle criteria vind je in het document ‘Adviescriteria bij uitbreidingsrondes Opgroeien voor de kinderopvang’.

Hoe?

  1. Het kinderopvanginitiatief dient tijdig zijn aanvraag in bij het Agentschap Opgroeien én bij het gemeentebestuur (Huis van het Kind).
  2. Huis van het Kind formuleert een advies aan de hand van de criteria.
  3. Dit advies wordt besproken op het college van burgemeester en schepenen en op de adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang.
  4. Huis van het Kind bezorgt het advies aan de organisator en het agentschap Opgroeien.

Hoe verder?

Het kinderopvanginitiatief kan binnen 7 dagen opmerkingen formuleren of informatie inwinnen over het advies via mail aan Huis van het Kind.

Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Website