Naar inhoud
Gemeente Mol

Gespreksavond Vlaamse Bouwmeester

Gemeentebestuur

Cursus & workshop

Alle inwoners zijn welkom op een boeiende gespreksavond. Deze avond ontvangen we de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck en ruimtelijk planner Guy Vloebergh van Omgeving. Het centrale thema van de avond luidt: ‘Hoe maken we in Mol ruimte voor mens en natuur?’.

‘Ruimte maken voor mens en natuur’. Dit vormt volgens de Vlaamse Bouwmeester de komende decennia een belangrijke uitdaging voor Vlaanderen. Ook steden en gemeenten kampen hiermee. Spaarzaam omspringen met onze open ruimte betekent dat we met meer mensen op minder oppervlakte moeten samenleven. Dat is niet evident.

Verdichting moet op een slimme en doordachte manier gebeuren. Tal van vragen komen aan de oppervlakte. Waar bakenen we de woonkernen af? Waar mogen er appartementen komen en waar niet? Zijn tweegezinswoningen of alternatieve woonvormen overal toegelaten? Hoe houden we een kerngebied leefbaar voor de bewoners?

Verloop van de avond

Tijdens de gespreksavond stellen we het maatschappelijk debat op scherp met eerst de vertoning van de film ‘Plannen voor plaats. Of hoe de Vlaamse Bouwmeester ruimte wil maken voor mens en natuur’, gemaakt door Nick Baltazar. Vervolgens krijgen alle aanwezigen de kans om vragen te stellen aan de Vlaamse Bouwmeester en Guy Vloebergh. Deze laatste combineert zijn expertise als ruimtelijk planner met lokale terreinkennis.

De gespreksavond start om 19 uur met een verwelkoming door schepen voor ruimtelijke ordening Peter Van Rompaey. Na de film volgt een gespreksronde op basis van vragen uit de zaal. We sluiten af omstreeks 21.30 uur met een drankje voor alle aanwezigen. Iedereen is welkom.

Woonomgevingsplan

Deze gespreksavond vormt het startschot voor het opmaken van een Woonomgevingsplan voor onze gemeente. Een Woonomgevingsplan wordt opgesteld voor het volledige Molse grondgebied buiten het RUP Centrum. Dit plan vormt in eerste instantie een richtinggevend kader voor toekomstige bouwprojecten. In een latere fase kan het worden omgezet in een stedenbouwkundige verordening en of een zogeheten Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).

Tijdens de workshops in de loop van maart krijgen de inwoners de kans om in kleine groepjes mee na te denken over deze thema’s. Wat zijn hun bekommernissen? Welke woonvormen zijn aangewezen? We organiseren drie workshops, waarbij er telkens een cluster van gehuchten en gebieden wordt besproken.

De workshops vinden plaats op volgende momenten: