Naar inhoud
Gemeente Mol

Heraldiek in de Postelse kloostergangen

Molse Gidsenkring

Begeleide uitstap

De Postelse norbertijnenabdij heeft een lange geschiedenis met verschillende priors, abten en prelaten. Veel van die kerkelijke bestuurders voerden een wapenschild met een leuze als teken van herkenning. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel abdijgebouwen zijn voorzien van hun wapenschilden, die nauw verweven zijn met de historie van de abdij. We treffen hun wapens aan op het witte poortgebouw, de gevel van het Kontaktcentrum, de refter en op de bronzen ingangspoort van de bibliotheek. Vanwaar komt het teken ‘x’ op verschillende wapenschilden? Wat betekent een mijter en een staf bovenaan het wapenschild?

Aantal deelnemers beperkt tot 20. Deze rondleiding is niet rolstoeltoegankelijk.

Inschrijven noodzakelijk via https://www.gemeentemol.be/eloketdetailv2.aspx?id=1316