Naar inhoud
Gemeente Mol

Geleid bezoek Boulevardpark

Molse Gidsenkring

Begeleide uitstap

Wil je wandelen in ‘Het park van het Molse verleden’? En wil je al wandelend tussen de graven van hen die onze gemeente gemaakt of grootgemaakt hebben, over het verleden mediteren of het heden relativeren?

Tijdens deze wandeling staan we stil bij de graven van bekende en minder bekende Mollenaren uit de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Zo verneem je meer over de families die de wolnijverheid in onze gemeente deden floreren of wat de invloed was van de adellijke families die er hun laatste rustplaats hebben. De gids situeert deze mensen in hun tijd, plaatst ze in een historische, wetenschappelijke, artistieke of maatschappelijke context en staat stil bij dit funeraire erfgoed en de begrafenisrituelen vroeger en nu.

Inschrijven noodzakelijk via https://www.gemeentemol.be/eloketdetailv2.aspx?id=1315. Deze rondleiding is rolstoeltoegankelijk.