Naar inhoud
Gemeente Mol
Deze informatie is niet meer actueel!

Filosofisch café

Cursus & workshop
Een filosofisch café is een laagdrempelig initiatief, waar we proberen om filosofie voor iedereen toegankelijk te maken. De bijeenkomsten zijn gratis en verlopen op een ongedwongen manier. De deelnemers kunnen op elk moment inspraak krijgen in de opzet en structuur van het gesprek en zijn bijgevolg ook zelf verantwoordelijk voor het verloop van de sessie. De moderator waakt er ondertussen over dat de volgende doelstellingen niet uit het oog verloren worden.

In een filosofisch café…
- formuleren we filosofische vragen, die we ter stemming voorleggen en samen onderzoeken;
- leren we op een filosofische manier over onszelf reflecteren en krijgen we op die manier inzicht in onze eigen opvattingen en overtuigingen;
- wordt telkens opnieuw een goed evenwicht tussen een ontspannend gesprek én de nodige filosofische diepgang gezocht;
- raken we geleidelijk aan vertrouwd met een andere manier van denken en vragen stellen;
- krijgt iedereen een forum om te filosoferen en vrijuit te spreken zonder voorwaarden op vlak van kennis en opleiding;
- staan filosofische vaardigheden voorop en niet het tentoonspreiden van kennis;
- zijn de deelnemers bereid om een gezamenlijk onderzoek te voeren.