Naar inhoud
Gemeente Mol
Deze informatie is niet meer actueel!

Filosofisch café

Transitie Mol en Balen

Cursus & workshop

In een filosofisch café stellen we filosofische vragen en onderzoeken we dit samen. Zo kan je al nadenken over: Wat is een gesprek? Wanneer communiceren we goed? ...

Een filosofisch café is een laagdrempelig initiatief, waar we proberen om praktisch filosoferen voor iedereen toegankelijk te maken. De bijeenkomsten zijn gratis en verlopen op een ongedwongen manier. De deelnemers kunnen op elk moment inspraak krijgen in de opzet en structuur van het gesprek en zijn bijgevolg ook zelf verantwoordelijk voor het verloop van de sessie. We filosoferen zelf over aangebrachte vragen vanuit de eigen leefwereld en onderzoeken ze filosofisch. De moderator waakt er ondertussen over dat de doelstellingen, zoals luisteren naar elkaar, een instelling van niet-weten, elkaar willen begrijpen, argumentaties opbouwen, openstaan voor andere gezichtspunten,... niet uit het oog verloren worden.

Wil je deelnemen? Mail dan naar filocafeMol@outlook.be. De locatie wijzigt af en toe. Door ons een bericht te sturen, kunnen we je de juiste locatie meedelen.
De toegang is gratis, maar we verwachten dat je minstens één consumptie nuttigt.