Naar inhoud
Gemeente Mol

Cursus liplezen voor gehoorgestoorden en doofgewordenen

Onder ons vzw

Cursus & workshop

Proefles op woensdagavond 20 september om 19 uur.

Leren liplezen is bewust oplossingsgericht handelen
Als je gehoor achteruit gaat, kan liplezen of in ruimere zin het spraakafzien je helpen om in contact te blijven. Zelfs in combinatie met hoorapparaten is liplezen een dankbaar hulpmiddel om het gesprek minder vermoeiend en weer aangenaam te maken. Goede communicatie blijft een belangrijk wapen tegen vereenzaming. Daarom blijft vzw Onder Ons, een vereniging voor slechthorenden, de cursus liplezen organiseren. Eind september start een nieuwe lessenreeks op verschillende plaatsen in Vlaanderen.

Als je gehoor achteruit gaat, wil je voorbereid zijn
Soms merken mensen dat hun gehoor begint te verminderen. Het verminderde gehoor blijkt dan nog te goed om een hoorapparaat aan te passen, maar al wat moeilijker om zonder problemen in gezelschap te blijven functioneren. Om in contact te blijven met anderen en te blijven communiceren is leren liplezen een eerste mogelijkheid. ‘Als mijn gehoor nog verder achteruit gaat, wil ik voorbereid zijn,’ vertelt Ingrid, cursiste bij Onder Ons vzw. Prompt volgde ze een eerste jaar lipleesles en ze kan daar nu al behoorlijk wat mee doen.
Zelfs wanneer je al hoorapparaten draagt, kan liplezen je helpen om wat je hoort ook beter te verstaan.

‘Hoorapparaten zijn een technisch hulpmiddel maar liplezen is iets wat je zelf kan doen om (gemakkelijker) te blijven communiceren,’ vertelt Annick Ceulemans, master in de audiologie, die zich al jaren inzet voor de vereniging. ‘Door bewust om te gaan met de andere zintuigen leren onze cursisten liplezen en wapenen ze zich hiermee tegen isolement. Daarom is het zinvol bij een groep medeliplezers aan te sluiten zodra je merkt dat je gehoor achteruit gaat.’

Liplezen is veel meer dan lippen lezen
Iedereen doet onbewust aan liplezen, maar de techniek van liplezen kan je verder leren en bijschaven en door veel te oefenen kan je jezelf het liplezen eigen maken. Het geheel van deze technieken wordt spraakafzien genoemd omdat je naast het herkennen van het mondbeeld ook moet afgaan op mimiek, situatie en context moet inschatten,... Leren liplezen is dan ook oefenen, heel geregeld oefenen.

Liplezen, bekijk het van twee kanten
De cursus staat open voor slechthorenden (al dan niet dragers van hoorapparaten of een cochleair implant) maar ook voor goedhorenden die zich bewust zijn van de noodzaak van een goede communicatie. De slechthorende leert zijn omgeving aan te geven hoe de communicatie met hen optimaal kan verlopen. Tegelijk leert de goedhorende zichzelf een aangepaste manier van praten aan bij regelmatige ontmoetingen met slechthorenden.
Bovendien is de groepsdynamiek van onschatbare waarde bij het leren liplezen. In een kleine groep leer je niet alleen van de lesgever, een logopediste of audiologe. Je oefent ook de verschillende mondbeelden van de andere deelnemers. Cursisten gaan zelf ervaringen uitwisselen en krijgen extra communicatietips mee.

Gratis proefles liplezen
Aan elke cursus liplezen gaat een informatiemoment vooraf waarbij je in een proefles kan ervaren wat liplezen is. De lessenreeks start een week later tot eind maart, begin april 2018. Voor 20 lessen van anderhalf uur betaal je 85 euro. Je ontvangt ook het maandblad van de vereniging met actuele informatie over slechthorendheid, hoorhulpmiddelen, tips, bijeenkomsten en af en toe een getuigenis.

Meld je aan voor een gratis proefles bij jou in de buurt en ontdek of leren liplezen iets voor jou kan zijn. 
 
Onder Ons vzw is een vereniging van en voor volwassen slechthorenden en doofgewordenen. De vereniging ijvert al ruim 60 jaar voor de plek van slechthorenden in de ‘horende’ maatschappij. Dit gaat van het informeren en opnieuw leren communiceren van slechthorenden tot preventie van doofheid en sensibilisatie van maatschappij en overheden. Onder Ons vzw is actief in heel Vlaanderen. Op Europees en internationaal vlak is zij verbonden met EFHOH en IFHOH.
Onder Ons vzw, vereniging voor volwassen slechthorenden en doofgewordenen,
Haantjeslei 213, 2018 Antwerpen www.onder-ons.be – onder-ons@skynet.be – tel 03 248 09 45