Aanpassingspremie woning

Vraag premie aan

Wat?

Een verbouwingspremie voor (inwonende) 65-plussers die een woning willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. Je kan de premie krijgen als je

 • technische hulpmiddelen installeert of
 • verbouwingen doet om de woning toegankelijker te maken.

Voor wie?

 • 65-plussers die aanpassingswerken uitvoeren aan de eigen woning, of aan de woning die ze huren op de private huurmarkt met een huurovereenkomst van minstens 3 jaar
 • de bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser, op voorwaarde dat deze laatste een bloed- of aanverwant is tot de tweede graad
 • particulieren die voor de duur van minstens 9 jaar de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) en aanpassingen uitvoeren voor de 65-plusser die de woning bewoont.

Voorwaarden?

 • Je dient de aanvraag in nadat de aanpassingswerken zijn uitgevoerd.
 • Facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal 2 jaar oud zijn en moeten minstens in totaal 1.200 euro (inclusief BTW) bedragen.
 • Je gezinsinkomen ligt onder een bepaalde grens. Het inkomen van 3 jaar geleden telt.

De uitgebreide voorwaarden vind je hier.

Hoe?

Vraag hier je aanpassingspremie aan

 • Vul het aanvraagformulier in dat je vindt op de website.
 • Bezorg het volledig ingevulde en correct ondertekende aanvraagformulier op papier mét de nodige bewijsstukken aan het agentschap Wonen-Vlaanderen (niet per mail!). Het adres vind je op het aanvraagformulier

Lukt het niet? Dan ben je welkom bij het welzijnsonthaal.

Hoe verder?

 • Je ontvangst een brief met jouw dossiernummer van Wonen-Vlaanderen als bevestiging van je aanvraag.
 • Bij een correcte en volledige aanvraag ontvang je binnen de 3 maanden een beslissing.
 • De uitbetaling gebeurt 3 maanden na een positieve beslissing.
 • Als er binnen de termijn van 3 maanden geen beslissing is genomen of als je niet akkoord gaat met de beslissing, kan je beroep aantekenen. Na de beslissingstermijn, of na weigering van je aanvraag, heb je 1 maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur je beroep altijd aangetekend.
Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten