Tweede verblijven - aanslagjaren 2024-2025

Datum bekendmaking dinsdag 19 december 2023 Datum besluit maandag 18 december 2023 Datum zitting maandag 18 december 2023

Download aangifteformulier

Wat?

Bewoners van tweede verblijven worden belast op hun ‘tweede verblijf’.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door bewoners van tweede verblijven. Wat we verstaan onder tweede verblijven, staat gedefinieerd in het belastingreglement.

Afhandeling?

Eigenaars van tweede verblijven moeten jaarlijks het aangifteformulier invullen en binnen de op het formulier vermelde termijn inleveren bij het gemeentebestuur.