Exploitatie- en drankvergunning horeca

Vraag online vergunning aan

Wat?

Een exploitatievergunning is een toestemming van het gemeentebestuur om op het aangeduide adres een horecazaak uit te baten.

Je vraagt een exploitatievergunning aan:

  • als je een nieuwe horecazaak opstart
  • als de eigenaar van een bestaande horecazaak wijzigt

Baat je een horecazaak uit en serveer je sterke dranken of gebruik je sterke dranken in gerechten, dan dien je vooraf een aanvraag in voor een drankvergunning. Ook als je gegiste dranken zoals bier en wijn schenkt, vraag je een drankvergunning aan.

Voorwaarden?

We leveren alleen een exploitatievergunning af als voldaan is aan onderstaande voorwaarden:

  • Verplichte verzekering ‘brand en ontploffing en ‘burgerrechtelijke aansprakelijkheid afsluiten
  • Aan de brandveiligheidsvoorschriften voldoen. Er gebeurt een controle door de brandweer.
  • Positieve beoordeling krijgen op vlak van  handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust. Dit gebeurt door de politie.
  • Voldoen aan de vestigingsformaliteiten als ondernemer: inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, beroepskaart, nodige kennis van het bedrijfsbeheer, nodige beroepskennis en/of enige andere vergunningen of attesten die wettelijk zijn voorgeschreven.

Als in de horecazaak gegiste en/of sterke dranken worden geschonken, moet de uitbater ook voldoen aan volgende bepalingen:

Prijs?

Voor het onderzoek van de brandveiligheid doet de brandweer een controle. De tarieven vind je in hun retributiereglement .

Hoe?

Vraag online vergunning aan

Hoe verder?

  • De exploitatievergunning wordt voor onbepaalde duur afgeleverd. Hiervan kan in bepaalde omstandigheden worden afgeweken.
  • De burgemeester kan beslissen om in de exploitatievergunning bijzondere voorwaarden op te nemen.

Reglementen

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten