Opwaardering site 15 Kapellekens

Aangepast op: donderdag 4 april 2024 om 12.04 uur

Omschrijving

De 15 Kapellekens genieten een grote bekendheid binnen en buiten onze gemeentegrenzen. Deze historische bosrijke locatie groeide de afgelopen decennia uit tot een favoriete rust- en ontdekkingsplek voor talrijke wandelaars en fietsers, jong en oud.

Onderhoud unieke gebouwen en bosgebied 

Als eigenaars van de kapelletjes en de omliggende percelen staan het gemeentebestuur en Stichting Kempens Landschap in voor het onderhoud van deze unieke gebouwen, de bijhorende kruisweg en omliggende bosgebieden. In 2022 liet het gemeentebestuur door een gespecialiseerd architectenbureau een erfgoedkundig beheersplan opmaken voor de kapelletjes. Dit beheersplan bevat de volledige historiek en geeft aan hoe het structureel onderhoud van dit beschermd historisch patrimonium moet gebeuren. De landschapsarchitecten van Overlant en de scenografen van Fugzia werkten vervolgens een visie uit voor de inrichting van de omgeving en vertaalden deze in een schetsontwerp. Architectuur Depot zorgt voor de opmaak van het herinrichtingsplan, de storytelling en het restauratiedossier van de kapelletjes.

Twee hectare publiek bos

Al sinds 2004 koopt het Kempens Landschap met financiële ondersteuning van het gemeentebestuur stapsgewijs private bospercelen op in de onmiddellijke omgeving. Dankzij een recente aankoop kon het Kempens Landschap de eigendommen in publiek bezit verdubbelen tot twee hectare. Alle aangekochte bospercelen liggen in de onmiddellijke nabijheid van de kapelletjes.

Het project wordt financieel ondersteund door LEADER. Dit Europees subsidiëringsprogramma richt zich op plattelandsontwikkeling. Dankzij de aankopen van de omliggende percelen én het recente beheerplan is de tijd aangebroken om de kruisweg en de onmiddellijke omgeving een stevige upgrade te geven.

Foto's