Naar inhoud
Gemeente Mol

Meer info?

Dienst begraafplaatsen

Waar?

Administratief centrum 't Getouw, 1ste verdieping
Molenhoekstraat 2
 • Bekijk op kaart
 • Ontgraving

  Wat? 

  Op vraag van de nabestaanden kan er toelating gegeven worden voor een ontgraving. Onder ontgraving verstaan we het opgraven van stoffelijke resten of urnen die begraven werden, of het uitnemen van een urne uit het columbarium. Na de ontgraving volgt een andere vorm van begraving, die gekozen werd door de nabestaanden.

  Voorwaarden?

  Een ontgraving is enkel mogelijk op bevel van de gerechtelijke overheid of mits een schriftelijke toelating van de burgemeester.

  Hoe aanvragen?

  De aanvraag tot ontgraving moet schriftelijk gebeuren bij de dienst begraafplaatsen via het hiervoor bestemde aanvraagformulier.

  Kostprijs?

  De belasting op de ontgraving bedraagt:

  • 700 euro per ontgraving van een gewoon graf
  • 200 euro per ontgraving van een urne uit het urnenveld
  • 200 euro per ontgraving van een urne uit het columbarium

  Afhandeling?

  Fase

  Wie

  Doet wat

  1.

  Aanvrager

  Doet schriftelijke aanvraag tot ontgraving bij de dienst begraafplaatsen.

  2.

  Dienst begraafplaatsen

  Kijkt na of aanvraag volledig is en in aanmerking komt en formuleert advies.

  3.

  Burgemeester

  Beslist in een burgemeesterbesluit over het al dan niet verlenen van een machtiging tot ontgraving.

  4.

  Dienst begraafplaatsen

  Werkt de aanvraag administratief verder af en brengt de aanvrager schriftelijk op de hoogte.

  5.

  Begrafenisondernemer die werd aangesteld door aanvrager

  Maakt praktische afspraken over dag en uur van ontgraving met dienst begraafplaatsen.

  6.

  Dienst begraafplaatsen

  Brengt de gemachtigde ambtenaar en het uitvoerend personeel van de groendienst op de hoogte van ontgraving.

  7.

  Begrafenisondernemer

  Voert ontgraving uit.